vibrate-project.eu

New Publications

JOIN OUR TEAM

Social Media

On Trend

Most Popular Stories

Докторант – Григори Матеин

Кратка биография 1996 – роден, София, България 2015 – 2018: Бакалавър по Естествени Науки (Физика), Университет Кеймбридж (Кеймбридж, Великобритания) 2018 – 2019: Магистър по Естествени

Постдокторант – Д-р. инж. Христо Христов

Кратка биография: д-р Христо Христов, магистър инж. Постдокторант по проект VIBraTE ИИКТ, Българска академия на науките (Януари 2024 г. – до сега) Машинно обучение Софтуерен