Мениджър проект Цветелина Йоргова

Магистър: Факултет по индустриално инженерство, Технически университет – София (2011).

Докторат: Трансфер на знания и технологии от публично финансирана организация (2016).

Длъжност: Проектен мениджър в Института по информационни и комуникационни технологии, Българска академия на науките.

Изследователска експертиза: Трансфер на технологии, експлоатация и комерсиализация на резултатите от изследванията. Богат опит в управлението на интелектуална собственост и иновации.

Проекти: Координатор и ръководител на повече от 15 проекта. Координатор на център за компетенции MIRACle „Мехатроника, иновации, роботика, автоматизация и чисти технологии“, грант от 12 милиона евро.

Публикации:

Tsvetelina Yorgova, “Broker of innovation” – 4 International Leuphana conference on Entrepreneurship (LCE 2014; Lueneburg, Germany, January 16-17.2014); Conference proceeding

Rumen Andreev, Tsvetelina Yorgova “Agent oriented view to construction of innovation environment: Technology transfer office; Proceeding of the international conference on application of information and communication technology and statistics in economy and education ICAICTSEE-2013; ISBN 978-954-644-586-5, p.527

Book chapter: Rumen Andreev, Daniela Borissova, Alexander Shikalanov, Tsvetelina Yorgova: Model-Driven Design of eMedia: Virtual Technology Transfer Office