Борд на проекта

Стратегически насоки

Бордът ръководи стратегическата насока на проекта, като дава препоръки и съвети за напредъка в научната област на проекта.

 

Управление на риска 

Екипът на борда подпомага идентифицирането на непредвидените рискове и предизвикателства, по време на изпълнението на проекта, както и анализиране на стратегии за смекчаване и преодоляване на тези рискове.

 

Научна експертиза

Членовете на борда са известни експерти в областта на проекта и предлагат своите познания и опит за преглед на изследователски планове, методологии и насоки.

 

Кариерно развитие на екипа

Членовете на борда подпомагат оценката на кандидатурите на изследователския персонал в проекта. Този процес гарантира, че само най-класифицираните изследователи са избрани.

 

Обхват и сътрудничество

Бордът помага за споделяне и популяризиране на резултатите от проекта с научната общност, индустрията, политиците и обществеността и връзката с потенциални партньори, за да увеличи въздействието и видимостта на проекта.