vibrate-project.eu

New Publications

Archive (News)

  JOIN OUR TEAM

  Social Media

  On Trend

  Most Popular Stories

  Доц. д-р Димитър Проданов

  Доц. д-р Димитър Проданов, заедно с екип от Института по информационни и комуникационни технологии (ИИКТ) на БАН, ще получи финансиране от над 2 милиона евро

  Мениджър проект Цветелина Йоргова

  Магистър: Факултет по индустриално инженерство, Технически университет – София (2011). Докторат: Трансфер на знания и технологии от публично финансирана организация (2016). Длъжност: Проектен мениджър в

  Борд на проекта

  Стратегически насоки Бордът ръководи стратегическата насока на проекта, като дава препоръки и съвети за напредъка в научната област на проекта.   Управление на риска  Екипът