On Trend

Most Popular Stories

Доц. д-р Димитър Проданов

Доц. д-р Димитър Проданов, заедно с екип от Института по информационни и комуникационни технологии (ИИКТ) на БАН, ще получи финансиране от над 2 милиона евро

Мениджър проект Цветелина Йоргова

Магистър: Факултет по индустриално инженерство, Технически университет – София (2011). Докторат: Трансфер на знания и технологии от публично финансирана организация (2016). Длъжност: Проектен мениджър в

Борд на проекта

Стратегически насоки Бордът ръководи стратегическата насока на проекта, като дава препоръки и съвети за напредъка в научната област на проекта.   Управление на риска  Екипът

New Publications

Архив

JOIN OUR TEAM

Social Media