Участие на събитието: „Мястото на България в съвременната микроелектроника“

Ръководителя на групата по Невротехнологии към ИИКТ-БАН, доц. Димитър Проданов, участва в събитие организирано от Българската стопанска камара (БСК) и клъстера по Аерокосмически технологии на тема „Мястото на България в съвременната микроелектроника“.

Събитието се проведе на 26 януари 2024 г. в рамките на проект ECoVEM и беше хибридно, като в него на място и онлайн се включиха над 25 участници – известни представители на деловите и академичните среди, и успели в сферата българи от Австрия, Белгия, България, САЩ и Япония.

Акцент на дискусията бе сътрудничеството между академичните среди, образованието и бизнеса. Някои участници представиха работата си и какви възможности открива тя за развитието на микроелектрониката в България.

Веселин Илиев от БСК представи проект ECoVEM, като насърчи участниците да разгледат и използват обучителните курсове, разработени в рамките на проекта – над 1600 часа в различни сфери на микроелектрониката и приложенията й. Веселин Илиев покани участниците да се включат в следващото събитие по проекта „Бизнесът среща научни разработки“ – тридневно събитие за установяване на делови контакти между учени с практически разработки и предприемачи, което ще се проведе на 28 и 29 март, и на 3 април. Сферите на разработките са: микроелектроника, ИКТ, аеро- и космически технологии, медицинска апаратура, устойчива енергетика, автономни превозни средства, чисти технологии, мехатроника, изкуствен интелект, други сфери на приложение на микроелектрониката.

Участниците се договориха този тип дискусии да станат периодични на всеки два месеца. Преди следващата среща БСК и клъстер CASTRA ще съгласуват основните направления, в които заинтересованите страни следва да насочат усилията си, вкл. препоръки към държавата и европейските институции.

Източник: bia-bg.com