Доц. д-р Димитър Проданов

Доц. д-р Димитър Проданов, заедно с екип от Института по информационни и комуникационни технологии (ИИКТ) на БАН, ще получи финансиране от над 2 милиона евро от Европейската комисия за формиране на изследователска група в института. Проектът се финансира по конкурс „ERA Chair“ на програма „Хоризонт Европа“ и e един от четирите проекта, които стартират в България през 2023г. Конкурсът подкрепя университети и научно-изследователски организации в привличането и задържането на висококвалифицирани изследователи и иноватори, и подпомага учените и техните екипи да постигнат научни резултати на световно ниво. Проектът „VIBraTE” ще стартира на 01 февруари 2023г и ще продължи до 31 януари 2028г.

 

ResearchGate profile

Scopus profile

ORCID profile: