Докторант – Григори Матеин

Кратка биография

  • 1996 – роден, София, България
  • 2015 – 2018: Бакалавър по Естествени Науки (Физика), Университет Кеймбридж (Кеймбридж, Великобритания)
  • 2018 – 2019: Магистър по Естествени Науки (Физика), Университет Кеймбридж (Кеймбридж, Великобритания)
  • 2020 – 2023: Софтуерен инженер по квантови изчисления към Атос (Ле Кле-су-Боа, Франция)
  • 2020 – до сега: Задочен докторант в Института по ядрени изследвания и ядрена енергетика към БАН (София, България)
  • 20 май 2024 – до сега: Изследовател по проекта VIBraTE в Института по информационни и комуникационни технологии към БАН (София, България)

 

В последните години на гимназиалното си образование, Григори Матеин работи по изследователски проект под ръководството на проф. дфзн Асен Пашов (Физически Факултет, катедра „Оптика и спектроскопия“, Софийски университет „Св. Климент Охридски“, България). В проекта той анализира спектъра на звука произвеждан от различни течности при загряване като самостоятелно сглобява експерименталната установка.

На летен стаж в Сингапур към Центъра по Квантови Технологии (CQT), 2017, Григори има възможност да се занимава с модели на лъчепренасяне през различни среди и оптични инструменти. Резултатите от моделите ги сравнява с измерванията от реално пренасяне на светлина през оптичните уреди чрез боравене с вече сглобена оптична установка (под ръководството на д-р Александър Лорман).

На 20 май 2024 Григори се включва в проекта VIBraTE, за да помогне по изграждането на оптичната установка за проследяване на вискоеластично взаимодействие между мозъчни импланти и мозъчна тъкан, както и за моделирането на това взаимодействие.

Изследователски профили

ORCID iD

Свързване

Избрани публикации